Filosofi

I perioden 1999-2005 var jeg ansv. redaktør på internettidsskriftet Filosofi.net og skrev i den forbindelse en række artikler og anmeldelser. Disse er bragt i udvalg herunder.

Artikel: Introduktion til David Chalmers’ bevidsthedsteori [pdf]
Artikel: Uddybende kritisk fremstilling af David Chalmers’ bevidsthedsteori [pdf]
Artikel: Fundamental nødvendighed. Typen af nødvendighed i forbindelse med Peter Zinkernagels teori om betingelser for beskrivelse. [pdf]
Artikel: Tænkningens virkelighed. Argumenter imod erkendelsesteoretisk skepticisme. [pdf]
Artikel: Absolut viden og absolut tvivl [pdf]
Artikel: Transcendentalfilosofi eller fundamentalfilosofi? [pdf]
Artikel: Molekylærbiologiske værdier og kulturel non-reduktionisme. Læsning af ”Genes, Genesis and God” af Holmes Rolston, III. [pdf]
Artikel: Erkendelsens betingelser i VR og Cyberspace [pdf]

Anmeldelse af Theodor W. Adorno: ”Minima Moralia.Refleksioner fra det beskadigede liv”
Anmeldelse af Martin Heidegger: ”Sproget og Ordet”
Anmeldelse af Jens Kjeldsen: ”Sprogets logik – en bog om og af Gottlob Frege”
Anmeldelse af Finn Collin og Finn Guldmann: ”Sprogfilosofi. En introduktion”
Anmeldelse af Roland Barthes: ”Forfatterens død og andre essays”
Anmeldelse af Ole Fogh Kirkeby: ”Filosofiske fortællinger”
Anmeldelse af Peter Zinkernagel: ”Tilvante forestillingers magt” og ”The Power of Customary Views”
Anmeldelse af Søren Kjørup: ”Semiotik”, Niels Brügger og Orla Vigsø: ”Strukturalisme” og Dan Zahavi:”Fænomenologi”
Anmeldelse af Gerd Christensen: ”Psykologiens videnskabsteori”
Anmeldelse af Verner Møller og Jørgen Povlsen (red.): ”Sportens forførende skønhed. En antologi om sport og æstetik.”
Anmeldelse af David Favrholdt: ”Æstetik og filosofi. Seks essays”